Misja CEdu

„Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy”


                                  Tom Peters 

mission

 

Naszą misją jest:

propagowanie idei rozwoju kompetencji

i profesjonalizm usług szkoleniowych.

 

Usługi te od lat świadczymy dla biznesu, jednostek sektora publicznego oraz dla klientów indywidualnych. Szkolimy kompleksowo, przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi metodycznych. Szeroki zakres usług, doświadczenie i wiedza naszych pracowników gwarantują dobór najskuteczniejszych programów i metod szkolenia. Dla nas profesjonalizm to cechy naszej organizacji, jej: wiedza, kwalifikacje i umiejętności pracowników.

Nasi Klienci

CEdują na nas organizację projektów szkoleniowych,

od A do Z!

 


dr Tomasz Sierpowski
Prezes CEdu Sp. z.o.o.

 
To co łączy nas w przedsięwzięciach szkoleniowych i co przekazujemy naszym Klientom

wpisuje się w model jakości partnerstwa J. N. Lee oraz Y. G. Kim:

wiedza i zrozumienie zachowań biznesowych,
partycypacja,
wspólne działanie,
zaufanie,
jakość komunikacji,
koordynacja,
dzielenie się informacjami,
jakość usług realizowanych w ramach projektu,
poziom budżetu projektu.

  

Prowadząc działalność szkoleniową od 2002 r. CEdu Sp. z o.o. przeszła proces głębokich zmian strategicznych. Jesteśmy firmą szkoleniową, która za cel stawia sobie: kompleksowe wsparcie Klientów w rozwoju organizacji i jej pracowników, poprzez profesjonalne usługi szkoleniowe

  

Realizujemy wiele programów rozwoju kadr i wiele projektów szkoleniowych. Zbudowaliśmy i sprawdziliśmy uniwersalne programy kursów i szkoleń,  ale nasza wiedza i zasoby pozwalają  tworzyć i dostarczyć Państwu wciąż nowe, dedykowane oferty edukacyjno – rozwojowe oparte na najlepszych praktykach i trendach w zarządzaniu i psychologii.

  

Nasze projekty szkoleniowe powstają w partnerstwie z ekspertami z wielu ośrodków naukowych i badawczych reprezentujących:  

Uniwersytet SWPS, Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu,

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Psychodietetyki, Dolnośląską Szkołę Wyższą,

 Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Legnicy.