Poziomy językowe CEFR

Common European Framework of Reference (CEFR)
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)


ESOKJ określa szczegółowo zakres wiedzy, sprawności i umiejętności wymaganych na poszczególnych poziomach biegłości językowej.

 

 cefr_diagram

CEdu_poziomy_pion-01mCEdu_poziomy_pion-02mCEdu_poziomy_pion-03m
© Council of Europe / Conseil de l'Europe