CEdu partnerem STOMOZ

Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym profesjonalistów zajmujących się zawodowo zarządzaniem w podmiotach opieki zdrowotnej, społecznej oraz w instytucjach państwowyh i samorządowych, powołanych dla organizacji i nadzoru nad sektorem zdrowia.

 

Dzisiejsze Stowarzyszenie zrzesza w swoich strukturach ponad 1300 członków – menedżerów opieki zdrowotnej, którzy zarządzają szpitalami publicznymi, prywatnymi, zakładami lecznictwa otwartego, pracują w strukturach ratownictwa medycznego, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia.

 

bann_med