CEdu członkiem PIKMED-u

PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstw.

 

Podstawowym celem działalności Klastra PIKMED jest stworzenie sieci współpracy umożliwiające efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału rozwojowego osób, podmiotów medycznych, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarze medycyny, ochrony zdrowia i nowoczesnych technologii w branży medycznej.

 

CELE działalności Klastra PIKMED:

  • wyszukiwanie i realizacja innowacyjnych projektów medycznych,
  • integracja publicznych i niepublicznych placówek medycznych, parków naukowo-technologicznych oraz uczelni i jednostek naukowych działających w obszarze medycyny,
  • pomoc w realizacji wszelkich inicjatyw rozwojowych oraz pozyskanie finansowania dla ich realizacji,
  • tworzenie korzystnych warunków dla inwestycji medycznych.
bann_med