CEdu współpracuje z Merkur-Schule

LogoMLBCEdu podpisało list intencyjny - z zagraniczną instytucją kształcenia - dotyczący współpracy w projektach w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Merkur Schule od wielu lat działa na polu wspomagania i rozwoju integracji socjalnej i zawodowej poprzez czynności doradcze oraz oferowanie kursów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Głównym motywem przedsięwzięć Merkur-Schule jest uznanie wielkiego znaczenia kształcenia ustawicznego tzw. „kształcenia przez całe życie”, co jest szczególnie istotne w okresie obecnych epokowych zmian społecznych, rozwoju rynku pracy i postępu technologicznego. Oprócz kursów komputerowych i specyficznych szkoleń z zakresu handlu i zarządzania instytucja przeprowadza projekty z tematyki rozwoju potencjału osobistych kompetencji (softskills) oraz kompetencji zawodowych.

 

Do grona uczestników projektów Merkur-Schule należą pracownicy zagrożeni bezrobociem, osoby bezrobotne, młodzi ludzie poniżej 25. roku życia starający się o miejsca nauki zawodu, a także kobiety po urlopie macierzyńskim poszukujące pracy. Projekty są przeprowadzane w postaci kursów grupowych, a także w formie coachingu.

 

Dzięki współpracy ponadnarodowej CEdu i Merkur Schule mogą wspólnie osiągnąć rozszerzenie perspektyw kształcenia, a dzięki efektom synergicznym sukcesy w rozwoju edukacji w Polsce i w Niemczech!