CEdu w projekcie Banku Światowego

Certyfikat_Banku_SwiatowegoNa zlecenie Ministerstwa Gospodarki oraz we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Bank Światowy będący agendą ONZ realizuje projekt dotyczący oceny potrzeb i potencjału firm w ramach inteligentnych specjalizacji w Polsce.

Inteligentne specjalizacje są obszarami o największym potencjale rozwoju i podnoszenia stopnia innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, które zostały zidentyfikowane na poziomie krajowym (Ministerstwo Gospodarki) oraz regionalnym (Urzędy Marszałkowskie) w celu koncentracji wsparcia na rozwój innowacyjności w latach 2014-2020.

 

Cele projektu: potrzeby firm a polityka innowacyjności kraju

Projekt ma na celu:

  • zbadać potrzeby i potencjał, a także oczekiwania firm w zakresie ich wzrostu, ekspansji, rozwoju innowacyjności i wzmocnienia konkurencyjności zwłaszcza w obszarze inteligentnych specjalizacji,
  • wzmocnić zaufanie między biznesem, instytucjami otoczenia biznesu oraz administracją publiczną,
  • dopasować ofertę instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej do potrzeb firm, także w obszarze tworzonych przez administrację instrumentów wsparcia
  • zapewnić, aby podejmowane działania, mające na celu zwiększenie zaangażowania przedsiębiorców w proces wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, miały charakter stały i były kontynuowane po zakończeniu projektu.

Projekt wspiera działania Ministerstwa Gospodarki w zakresie koncentracji wydatkowanych środków w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.