CEdu szkoli pracowników OPS

23411 kwietnia 2016 mieliśmy przyjemność organizować szkolenie na zlecenie GOPS-u w Wyrach (pow. mikołowski, woj. śląskie). Szkolenie poprowadziła Pani doktor Magdalena Wilczek-Karczewska – prawnik. Adiunkt na Wydziale Prawa i
Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Dedykowane szkolenie miało charakter warsztatowy, odpowiadało bieżącym potrzebom OPS w zakresie stosowania KPA. Podczas szkolenia poruszone zostały też aktualne kwestie związane z Rządowym Programem Rodzina 500+. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy socjalni MOPS-u w Mikołowie, GOPS-ów w Wyrach, Świerklanach i Kobiórze oraz OPS-u w Łaziskach Górnych. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy za tak liczne przybycie. Do zobaczenia na kolejnym wspólnie organizowanym szkoleniu.

 

cert logo bReferencje od firm i instytucji.