CEdu szkoli studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UM

top ue

PROJEKT
„Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;

Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.


 

Wydział zdobył na projekt unijne pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Możliwość odbycia staży w berlińskich placówkach opieki senioralnej skierowana jest do osób kończących studia na kierunkach: dietetyka, fizjoterapia, pielęgniarstwo (stacjonarnie), położnictwo, ratownictwo medyczne czy zdrowie publiczne, zarówno na poziomie studiów I jak i II stopnia - podała uczelnia w komunikacie dla mediów.

 

Zakończyła się pierwsza z trzech tur rekrutacji do programu. W każdej do rozdania jest 10 miejsc z wskazanych kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, w sumie jednorazowo w projekcie weźmie udział 60 studentów.

 

umwnoz

- Chcemy dać naszym absolwentom przewagę na niełatwym rynku pracy, taki jest główny cel projektu. Realizujemy go wspólnie z Fundacją Absolwentów UMCS - wyjaśnia prodziekan ds. studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dr Piotr Karniej.

 

Dodaje, że założenia programu wpisują się w naukowe zainteresowania wydziału, które w dużej mierze koncentrują się na szeroko rozumianej opiece nad osobami starszymi. 

 

- Działamy w klastrze „Innowacyjna Medycyna” - wymieniamy się międzynarodowymi doświadczeniami, porównujemy polskie i zagraniczne standardy, szukamy rozwiązań możliwych do przeszczepienia w naszym systemie - wylicza Karniej.

 

CEdu Sp. z o.o. w projekcie odpowiada za szkolenia z języka niemieckiego. Zajęcia ze studentami poprowadzą nasi doświadczeni nauczyciele germanistyki oraz native speakers z Niemiec, z którymi współpracujemy w ramach wymiany międzynarodowej. Uczestnicy projektu otrzymają od nas profesjonalne materiały szkoleniowe, które ułatwią im opanowanie podstaw medycznego języka niemieckiego.

 

Kolejne rekrutacje do programu zaplanowano w październiku i listopadzie 2016 i 2017 roku. Wartość projektu na jednego uczestnika wynosi 14 tysięcy złotych. Za każdym razem wyłonionych będzie 60 osób.

 

top1 ue