Partnerstwo

logo_friedrich_ebert_stiftung.svg_800Fundacja im. Friedricha Eberta - Przedstawicielstwo w Polsce. Założona w 1925 r. FES jest najbogatszą w tradycje niemiecką fundacją polityczną. Nazwę zawdzięcza pierwszemu demokratycznie wybranemu prezydentowi Niemiec, Friedrichowi Ebertowi. Powstała na mocy jego zapisu testamentowego, w którym Friedrich Ebert określił również zadania FES. Biuro w Warszawie istniejące od roku 1990. Główne kierunki działalności w Polsce to: rozwój stosunków polsko-niemieckich jako baza zjednoczenia Europy; pogłębianie integracji Polski z europejską wspólnotą interesów i wartości; wspieranie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce poprzez dialog społeczno-polityczny; pogłębianie stosunków między Polską a jej sąsiadami.


 

LogoMLB

MERKUR SCHULE od wielu lat działa na polu wspomagania i rozwoju integracji socjalnej i zawodowej poprzez czynności doradcze oraz oferowanie kursów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Głównym motywem przedsięwzięć Merkur-Schule jest uznanie wielkiego znaczenia kształcenia ustawicznego tzw. „kształcenia przez całe życie”, co jest szczególnie istotne w okresie obecnych epokowych zmian społecznych, rozwoju rynku pracy i postępu technologicznego. Oprócz kursów komputerowych i specyficznych szkoleń z zakresu handlu i zarządzania instytucja przeprowadza projekty z tematyki rozwoju potencjału osobistych kompetencji (softskills) oraz kompetencji zawodowych.

 


 

pikmed

PIKMED to ponadregionalna struktura organizacyjna mająca charakter powiązania korporacyjnego, działająca w branży medycyny i ochrony zdrowia. Klaster stanowi formę nowoczesnego katalizatora stymulującego współpracę pomiędzy sferami biznesu, nauki, administracji rządowej i samorządowej oraz ważny czynnik decydujący o wzroście innowacyjności zarówno uczelni, jak i przedsiębiorstw.


stomoz

 

STOMOZ - Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej jest najstarszą w Polsce organizacją skupiającą menedżerów opieki zdrowotnej. Reprezentuje osoby zarządzające, a nie szpitale, instytucje czy grupy świadczeniodawców. Za swój cel stawiamy sobie profesjonalne doradztwo dla menedżerów opieki zdrowotnej, wspieranie podnoszenia przez nicj kompetencji zawodowych, a poprzez udział w licznych gremiach opiniodawczych, staramy się mieć stały wpływ na projektowane uwarunkowania prawne i organizacyjne systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 

 


 

logo-2-linijkiInstytut Rozwoju Służb Społecznych to instytut badawczy i szkoleniowy, którego celem jest zapewnienie wsparcia eksperckiego zarówno dla pracowników służb społecznych, jak i wszystkich zajmujących się problemami szeroko rozumianej polityki społecznej. Działalność IRSS obejmuje organizację szkoleń, prowadzenie badań i analiz związanych z polityką społeczną, jak i działalność wydawniczą. 

 


 

logo-podstawowe-2

Uniwersytet Wrocławski jest jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. W 2002 roku świętował 300-lecie istnienia, w 2011 roku – 200-lecie przekształcenia w uczelnią państwową. Dziś to nowoczesna szkoła wyższa, która na dziesięciu wydziałach kształci blisko 28 tysięcy studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. W 2015 roku mineło 70 lat od kiedy Uniwersytet we Wrocławiu stał się polską szkołą wyższą.

 


 

logo21

Dzienny Ośrodek Psychiatrii I Zaburzeń Mowy jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem tworzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W Ośrodku udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu zaburzeń psychicznych w wieku rozwojowym. W Ośrodku realizowane są programy dotyczące profilaktyki, promocji zdrowych oraz psychoterapii dla dzieci i młodzieży.

 


 

logo__uniwersytet_medyczny_im_piastow_slaskich_we_wroclawiu

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dzieje medycyny uniwersyteckiej we Wrocławiu sięgają początku XIX wieku. W strukturze Uniwersytetu Medycznego znajduję się pięć Wydziałów: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarski Kształcenia Podyplomowego, Farmaceutyczny z Odziałem Analityki Medycznej oraz Nauk o Zdrowiu. Uczelnia prowadzi badania naukowe i kształci młodzież akademicką bez względu na rasę, narodowość i wyznanie, czerpiąc wzorce z dziedzictwa światowego. Swoją misję dydaktyczną i wychowawczą realizuje poprzez trzystopniowy system kształcenia.

 


 

LogoWrocławskie Centrum Opieki i Wychowania to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza we Wrocławiu. Centrum zaczeło działać w 2008 roku. Dziś w placówce swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200 wychowanków. Od 2009 roku do 2011 roku współpracowało wraz z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym tworząc jedno centrum, ale wraz z nową ustawą zadania dotyczące adopcji przejął Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej. Z dniem 1 kwietnia 2015 roku nastąpiła fuzja z placówką opiekuńczo-wychowawczą przy ul. Borowskiej (dawniej: Przystanek Dobrej Nadziei), po czym wspólnie realizuje zadania jako Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania.

 


polanglo

 

Polanglo Sp. z o.o. to działająca od 1991 roku sieć księgarni i hurtowni o profilu edukacyjno-językowym. Firma zyskała w krótkim czasie uznanie partnerów w Polsce i za granicą. Doceniając nasz potencjał, Oxford University Press, wydawnictwo z 500-letnią tradycją, działające przy jednym z najbardziej renomowanych uniwersytetów na świecie – Oxford University, wybrało Polanglo na głównego partnera biznesowego na polskim rynku książki.

 


 

addvantage

Poprzez udział w programie partnerskim Addvantage CEdu Sp. z o.o. dołączyło do elitarnego grona organizacji współpracujących z British Council oraz otrzymuje atrakcyjne pakiety bonusów zarezerwowanych dla naszych stałych klientów. W ramach programu oferujemy naszym klientom atrakcyjne ceny egzaminów międzynarodowych i zawsze aktualne materiały egzaminacyjne. 

 


 

hotel_wroclawbest_westernCEdu z racji swojej siedziby w pełni korzysta z możliwości i infrastruktury Hotelu Best Western Plus Q Hotel Wrocław oraz Hotelu Orbis WrocławAtutem hotelów jest ich położenie w biznesowym centrum stolicy Dolnego Śląska, w sąsiedztwie Starego Miasta i najważniejszych atrakcji turystycznych Wrocławia. Stąd blisko jest do dworca PKP i PKS, do instytucji kulturalnych: Teatr Polski, Teatr Capitol, Opera i Filharmonia oraz do Aquaparku.


hotel qubus legnicaDodatkowo w ramach proponowanych przez CEdu szkoleń z sektora gastronomi, hotelarstwa i turystyki współpracujemy z Hotelem Qubus w Legnicy. Organizując szkolenia mamy możliwość "ćwiczyć na żywym organizmie" podpatrując profesjonalną kadrę hotelu w akcji.