Szkolenia EFS

loga_wszystkiet01_800


bann5_800


 

WYDŁUŻENIE OKRESU REKRUTACJI

REKRUTACJA WYDŁUŻONA OD DO 19.03.2017 R.

 

Informujemy, że w związku ze sporym zainteresowaniem projektem, wydłużyliśmy okres rekrutacji do 19 MARCA! Zapraszamy serdecznie do udziału w Projekcie "Języki Obce to przyszłość niezależnie od wieku i wykształcenia".

Jednocześnie informujemy, że osoby które do tej pory zgłosiły się do udziału w projekcie zostały zrekrutowane i przypisane do poszczególnych grup językowych. Szczegóły już wkrótce.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAKŁADCE REKRUTACJA

 

Aktualizacja 26.02.2017 r.


 

PROJEKT

Projekt skierowany jest do 360 osób dorosłych mieszkających lub pracujących, lub uczących się na terenie województwa dolnośląskiego w powiatach:

jeleniogórskim ziemskim, jaworskim, lwóweckim, lubańskim, złotoryjskim, które z własnej inicjatywy chcą podnieść kwalifikacje z języka angielskiego i niemieckiego.

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji, potwierdzone certyfikatem zewnętrznym ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego), 360 osób dorosłych, do 31.01.2018 r., (60% kobiet i 5% osób z niepełnosprawnościami) z powiatów: 

jeleniogórskiego ziemskiego, jaworskiego, lwóweckiego, lubańskiego, złotoryjskiego, pozostających w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób o niskich kwalifikacjach zawodowych lub osób, które ukończyły 50-ty rok życia, w tym przynajmniej 60% mieszka na terenach wiejskich, w zakresie posługiwania się językiem obcym (angielskim lub niemieckim).

 

KURSY JĘZYKOWE

Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego:

 • 120 godzin zajęć (45 min).
 • Poziomy nauczania: od podstawowego do zaawansowanego (od A1 do C2). 
 • Metodyka kształcenia będzie dostosowana do potencjału edukacyjnego uczestników m.in.: grupy osób zbliżonych wiekowo, odpowiednie tempo nauki. Program kursu przewiduje równomierny rozwój kompetencji językowych, z naciskiem na komunikację.
 • Efektem będzie podniesienie kompetencji językowych, które zostaną potwierdzone certyfikatem, zgodnie z ESOKJ (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) na poziomie od A1 do C2.
 • W projekcie w ramach kursów przewiduje się wsparcie coachingowe uczestników wspomagające edukację, które będą prowadzili lektorzy języka obcego przeszkoleni w tym zakresie.
 • Szkolenie obejmuje rozwijanie umiejętności:
  • słuchania
  • czytania
  • porozumiewania się
  • samodzielnego wypowiadania się
  • pisania.
 • Zajęcia będą realizowane w cyklu:
  • tygodniowym (poniedziałek – piątek) - 2 x 3 godz./dzień;
  • weekendowym (sobota – niedziela) - 2 x 4 godz./dzień.
 • Zajęcia będą odbywać się blisko miejsca zamieszkania lub pracy, lub nauki.
 • Uczestnicy otrzymują podręcznik oraz materiały dostosowane do poziomu kształcenia.

 

Szczegóły projektu na www.barka77.pl


ue

 

Na przestrzeni ostatnich lat zrealizowaliśmy wiele projektów szkoleniowych, w tym te w ramach EFS. Podnieśliśmy kompetencje zawodowe, językowe i społeczne blisko 17 tys. uczestników.

 


 

Kompetentni Dolnoślązacy

 

Termin realizacji: listopad 2010 r. – maj 2012 r.

Ilość uczestników: 416

Kwota dofinansowania: 1 120 876,16 zł

 

Cel projektu:

Celem głównym Projektu było wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników wybranych branż gospodarki, wspomagających przygotowanie regionu do organizacji Euro 2012 w zakresie: znajomości języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dotyczącej: obsługi klienta, atrakcji kulturowych, turystycznych i inwestycyjnych Dolnego Śląska. 

 


 

Eurokwalifikacje – Kompleksowe wsparcie pracowników służby zdrowia

 

Termin realizacji: maj 2009 r. – styczeń 2010 r.

Ilość uczestników: 300

Kwota dofinansowania: 344 250,00 zł

 

Cel projektu:

Projekt skierowany był do lekarzy z województwa dolnośląskiego. Obejmował szkolenia językowe stacjonarne i realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. Celem projektu było kompleksowe wsparcie pracowników służby zdrowia w zakresie nauki języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i tematyki medycznej.

 


 

Umiejętność negocjacji koniecznością na nowoczesnym rynku pracy

 

Termin realizacji: kwiecień 2009 r. – czerwiec 2009 r.

Ilość uczestników: 115

Kwota dofinansowania: 488 582,90 zł

 

Cel projektu:

Projekt skierowany był do pracujących osób dorosłych, pragnących rozwinąć swoje umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w różnych sytuacjach życiowych oraz podnieść swoje kwalifikacje w zakresie języka obcego. Szkolenie miało na celu zapoznać Beneficjentów Ostatecznych z podstawowymi zagadnieniami gospodarczymi, praktycznym wykorzystaniem prawa pracy, podstawowymi mechanizmami marketingu i sprzedaży oraz z technikami prowadzenia rozmów negocjacyjnych.