Prawo i finanse

CEdu jest właścicielem portalu prawosocjalne.pl, od lat wydajemy publikacje prawnicze. Szkolimy jednostki budżetowe państwa: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie. Doradzamy i szkolimy z zakresu: prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, procedur administracyjnych, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Nasi eksperci piszą opinie i udzielają porad prawnych na specjalne zamówienie Klienta. Organizujemy otwarte i zamknięte szkolenia:

 

  • Zmiany w prawie pracy od 2016 roku.
  • Ubezpieczenia społeczne i zasiłki.
  • Kadry i płace.
  • Procedury administracyjne w pomocy społecznej.
  • Prawne aspekty stosowania ustawy o pomocy społecznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.
  • Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  • Rachunkowowść i podatki.
  • Opinie i porady prawne.