Szkolenia medyczne

P.M. Senge: "Indywidualne uczenie się ludzi nie gwarantuje procesu uczenia się organizacji, dopiero gdy uczą się zespoły, tworzą one mikroświaty stymulujące uczenie się całości". Podobnie jest z projektami szkoleniowymi dedykowanymi pracownikom ochrony zdrowia. Przynależność do Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego „PIKMED”, współpraca ze Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej "STOMOZ", projekty szkoleniowe dla Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, szkolenia m.in. dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu pokazały, jak działa SYNERGIA i co to jest międzyorganizacyjne uczenie się. Dzięki temu nasze programy szkoleniowe precyzyjnie trafiają w oczekiwania pracowników ochrony zdrowia. Skuteczność szkoleń jest bardzo wysoka bo Profesor A. Szczeklik mówił "Medycyna to sztuka rozmowy", a my zanim przeszkolimy dużo rozmawiamy ... o potrzebach, o programie i oczekiwaniach związanych ze szkoleniem.

 

 

 • Dialog Motywujący - wydobywanie i wzmacnianie motywacji w pracy z pacjentem
  - warsztat dla psychologów, terapeutów uzależnień, lekarzy.
 • Psychodietetyka w opiece medycznej.
 • Dieta w różnych jednostkach chorobowych.
 • Zapobieganie i leczenie otyłości.
 • Motywowanie pacjentów do zmiany nawyków zdrowotnych – szkolenie dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów.
 • Time Line Therapy - jak uwolnić się od negatywnych emocji.
 • Time Line Therapy - szkolenie trenerskie dla lekarzy, psychologów, terapeutów,
  pracujących z osobami, które mają problem z uwolnieniem się od trudnych emocji.

 • Komunikacja lekarz - pacjent / pielęgniarka - pacjent.
 • Asertywność w relacjach z pacjentami i w zespołach lekarskich.
 • Skuteczna komunikacja z pacjentem roszczeniowym.
 • Profesjonalna rejestracja.
 • Komunikacja telefoniczna.
 • Komunikacja perswazyjna i skuteczne wywieranie wpływu w relacji z pacjentem.
 • Budowanie motywacji wewnętrznej i zaangażowania pacjentów.
 • Efektywne zarządzanie zespołem medycznym.
 • Tworzenie wizerunku podmiotu leczniczego poprzez profesjonalną obsługę pacjenta.
 • Kadry i płace w podmiocie leczniczym.
 • Planowanie i rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych po zmianach.
 • Ochrona danych osobowych w działalności leczniczej.
 • Oceny pracownicze – narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi.
 • Marketing i relacje z mediami w praktyce placówki ochrony zdrowia.
 • Resuscytacja krążeniowo - ddechowa.
 • Akademia pierwszej pomocy.