Szkolenia rozwojowe

W warunkach "uogólnionej niepewności"  zmienia się czas reakcji na zmiany popytu, technologii, otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego firmy, a także regulacji prawnych. Zmiany te wymagają szybkich reakcji: zwalniać, czy zatrudniać, sprzedawać, czy kupować, inwestować czy upłynniać. Jak w tym wszystkim uniknąć "Buntu zasobów ludzkich"? Coaching i szkolenia personalne CEdu pomagają rozwijać kompetencje miękkie, tak ważne dla lepszego funkcjonowania w życiu zawodowym i prywatnym. Współpracując z doświadczonymi psychologami, trenerami i coachami skupiamy się na prowadzeniu szkoleń dotyczących przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania emocjami i zmianą, jak również komunikacji i współpracy w zespole.

 

  • Budowanie motywacji i zaangażowania [nowość].
  • Zarządzanie zmianą i komunikacja zmiany. 
  • Praca w zespole, umiejętności interpersonalne potrzebne do współdziałania. 
  • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.