Zarządzanie kapitałem ludzkim

Wszyscy wiedzą, że najważniejszym zasobem każdej organizacji, podstawą jej przewagi konkurencyjnej, są jej "zasoby ludzkie". R.S. Schuller: "Celem zarządzania zasobami ludzkimi jest dostosowywanie cech zasobów ludzkich do potrzeb organizacji, ludzkich aspiracji i ambicji oraz wymagań otoczenia społecznego, prawnego i instytucjonalnego. Podstawową cechą szkoleń CEdu jest dążenie do "wzajemnego uzgodnienia strategii i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy i cechami jej wnętrza i otoczenia". Ma to bezpośrednie przełożenie na skuteczność naszych projektów szkoleniowych.

 

  • Kadry, płace i ubezpieczenia [nowość].
  • Planowanie i rozliczanie czasu pracy.
  • Ochrona danych osobowych.
  • Budowanie zespołów pracowniczych.
  • Oceny pracownicze – narzędzie wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi.