Zarząd

 

Władze CEdu

 


Tomasz_Sierpowskidr Tomasz Sierpowski - Prezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, menedżer edukacji, właściciel firmy szkoleniowej i wydawniczej „CEdu Complete Education”, autor i koordynator wielu projektów szkoleniowych. Twórca i wydawca portalu prawosocjalne.pl oraz książek z zakresu prawa, zarządzania, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Poza biznesem, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe skupia wokół skuteczności szkoleń oraz ciągłego doskonalenia siebie i organizacji. Uwielbia czytać książki i podróżować – fascynacja kulturą Włoch i Japonii.
Iwona_Sierpowskaprof. Iwona Sierpowska - Przewodnicząca Rady ds. programów i startegii
Kierownik Zakładu Nauk o Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Trenerka i autorka monografii, podręczników, w tym: Komentarza do ustawy o pomocy społecznej oraz licznych artykułów z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Recenzentka w naukowych czasopismach prawniczych. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii: profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2014 redaktor naczelna portalu prawosocjalne.pl. Prowadzi działalność doradczą i ekspercką z zakresu pomocy społecznej.