Zarząd

 

Władze CEdu

 


Tomasz_Sierpowskidr Tomasz Sierpowski - Prezes Zarządu
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, menedżer edukacji, właściciel firmy szkoleniowej i wydawniczej „CEdu Complete Education”, autor i koordynator wielu projektów szkoleniowych. Twórca i wydawca portalu prawosocjalne.pl oraz książek z zakresu prawa, zarządzania, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Poza biznesem, wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zainteresowania zawodowe skupia wokół skuteczności szkoleń oraz ciągłego doskonalenia siebie i organizacji. Uwielbia czytać książki i podróżować – fascynacja kulturą Włoch i Japonii.
Iwona_Sierpowskaprof. Iwona Sierpowska - Przewodnicząca Rady Programowej
Kierownik Zakładu Nauk o Administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz wykładowca w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Trenerka i autorka monografii, podręczników, w tym: Komentarza do ustawy o pomocy społecznej oraz licznych artykułów z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Recenzentka w naukowych czasopismach prawniczych. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej w kategorii: profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy. W latach 2012-2014 redaktor naczelna portalu prawosocjalne.pl. Prowadzi działalność doradczą i ekspercką z zakresu pomocy społecznej.

 

 

 

Rada ds. programów i strategii

 


prof. Iwona Sierpowska - Przewodnicząca Rady ds. programów i startegii

 


 

Jaroslaw_Szandurskidr Jarosław Szandurski - Dyrektor ds. Projektów Unijnych 
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, specjalność zarządzanie kadrami oraz zarządzanie w administracji publicznej, metodyk kształcenia e-learningowego. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej i edukacji: z-ca burmistrza, Dziekan Wydziału Zarządzania i Marketingu, Rektor Niepublicznej Uczelni w Poznaniu, kierownik wielu projektów szkoleniowych.

Społecznik i osoba zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych. Ekspert  praktycznej edukacji z zakresu m.in.: zarządzania procesami, wprowadzenia do pracy i adaptacji zawodowej, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, społecznych aspektów zarządzania, kultury organizacyjnej, komunikacji interpersonalnej, zarządzania projektami, zarządzania w administracji publicznej.

 


 

Magdalena_Mazik_Gorzelanczykdr Magdalena Mazik-Gorzelańczyk - Koordynator ds. współpracy zagranicznej
Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Koordynatorka projektów międzynarodowych w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży „Mikuszewo”, kierownik zarządzający dużymi projektami międzynarodowymi. Trenerka i wykładowca w zakresie współpracy sieci ponadsektorowych na rynku pracy, systemów edukacji, komunikacji międzykulturowej, zarządzania projektami i pozyskiwania funduszy. Autorka wielu opracowań i publikacji.

 


 

Marcin_Siejadr Marcin Sieja - Członek Rady
Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy i nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Przez trzy lata był wykładowcą na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości we Wrocławiu, wcześniej – prodziekan i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Prowadzi liczne studia podyplomowe, kursy i szkolenia, m.in. kurs „Poradnictwo z zakresu prawa pracy”, studia podyplomowe „Administrowanie Kadrami i Płacami” oraz szkolenia w ramach projektu „Klucz do sukcesu”. Kierownik studiów podyplomowych „Kadry i Płace”, organizowanych przez PWSZ w Legnicy, założyciel niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego „Marcin Sieja Outsourcing”.

 


 

dr Tomasz Sierpowski - Prezes Zarządu

 

 

 

Personel kierowniczy:

 

ilona_fotoIlona Klafta - Office Manager

 

 

 

 

 


 

Michal_SierpowskiMichał Sierpowski - Marketing Director, ukończył studia w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, odpowiedzialny za wizerunek CEdu, za obsługę kampanii i tworzenie kreacji reklamowych, oraz materiałów promocyjnych. Pozostaje w bardzo bliskim kontakcie z pikselami i fontami. Prywatnie pasjonat kuchni włoskiej, jego hobby to modelarstwo, wędkarstwo oraz podróże.