Szkolenia językowe » Kursy korporacyjne

CEL:
 • umiejętne i swobodne wykorzystywanie specjalistycznych zwrotów i wyrażeń biznesowych w konwersacji,
 • spełnienie konkretnych oczekiwań słuchacza np. przygotowanie wystąpienia, prezentacji, analiza dokumentów źródłowych,
 • przygotowanie do międzynarodowych egzaminów BEC.
ORGANIZACJA:
 • indywidualny charakter zajęć,
 • wybór zagadnień z zakresu: General Business English, Telephoning, English for Travel, Secretary English, Marketing, Sales and Promotion, Law, Medicine,
 • elastyczne terminy i godziny spotkań,
 • lektorzy polscy i native speakers,
 • atrakcyjne ceny kursu przy zakupie promocyjnych pakietów lekcji.
CECHY KURSU:
 • swobodne kształtowanie programu kursu,
 • możliwość bieżącej modyfikacji programu kursu zgodnie z potrzebami zawodowymi słuchacza, bądź firmy zlecającej kurs,
 • praca w oparciu o wszelkiego rodzaju raporty finansowe, prezentacje, umowy i inne praktyczne materiały dydaktyczne.

Wypełnij formularz i wybierz preferowaną formę organizacji kursu!


W celu przygotowania precyzyjnej - indywidualnej oferty kursu korporacyjnego prosimy podać następujące informacje:


Rodzaj kursu: 

Liczba uczestników kursu:

 

Częstotliwość zajęć:
jaka?
 

Czas trwania spotkania: 

Godzina rozpoczęcia zajęć:

 

Miejsce realizacji kursu:jaka?
 

Proszę podać inne informacje, np. cele i zadania kursu.

 

Dane kontaktowe:

Imię i nazwisko:  
Firma/Instytucja:  
Telefon:  
Email: